Exclusives-iconSoftwarový a bezpečnostní audit

 

Nechcete již dále porušovat zákon o autorském právu a vystavit se trestnímu stíhání kvůli udání nějakého nespokojeného zaměstnance a potřebujete vědět, zdali máte v pořádku licence k programům, které používáte?

Nebo nevíte, kolik je vlastně ve firmě starých počítačů, které bude potřeba v nejbližší době vyměnit?

Stále nevíte, zdali zálohování dat, které kdysi nastavil váš správce sítě, ještě opravdu funguje.

Nebo byste rádi investovali do rozvoje informačního systému a nevíte, co vlastně objednat, zdali pomůže nákup serveru nebo výměna stanic.

Pokud si na kteroukoliv předchozí otázku můžete odpovědět ANO, rádi pro vás vypracujeme zprávu o stavu vašeho informačního systému - tzv. audit.

Od nás můžete získat "Certifikaci o auditu" v následujících kategoriích:

  • Software a hardware audit – výsledkem je seznam všech používaných IT prostředků a počty zakoupených a používaných SW licencí.

  • Bezpečnostní audit – výsledkem je posouzení bezpečnosti vašeho informačního systému z různých pohledů - snažíme se posoudit všechny vlivy, které by vám znemožnily IS používat (požár, vyloupení, ochrana dat - zálohování a uložení záloh, neoprávněný vzdálený přístup do systému, zabezpečení stanic a serverů, problematika hesel atd.).

  • Dokumentace informačního systému – ve které se pokusíme zmapovat stav vašeho informačního systému a popsat slabá místa z hlediska bezpečnosti a výkonu systému.

 

Každý audit je završen závěrečnou zprávou, kde kromě detailní informace o zjištěných skutečnostech jsou popsány další doporučené kroky.