Applications-iconSpráva firemní sítě od nás

Proč od nás:

  • Umíme to, děláme to dlouho, máme zkušenosti a znalosti. Jsme spolehliví. Umíme problémům předcházet.
  • Komunikujeme s uživateli běžným jazykem, nikoli "ajťáckou" cizí řečí.
  • Evidujeme veškeré požadavky v našem systému, takže lze zpětně dohledat, kdo měl jaký požadavek a jak jsme ho řešili. Vkládání požadavků do evidenčního systému je jednoduché - zasláním mailu nebo na web stránce. A nebo zatelefonujete a my požadavek zapíšeme sami.
  • Závady řešíme často pomocí vzdáleného přístupu 'přes internet', což pochopitelně nejde vždy. Fyzicky jsme přítomní na pracovišti klienta třeba pravidelně 2x týdně.
 

Proč externí správa sítě:

  • Správa malé nebo střední sítě není práce na jeden plný úvazek. Často síť spravuje technicky nadaný pracovník, pro něhož jsou počítače koníčkem. Není však lepší předat práci profesionálům, kteří to mají jako své hlavní zaměstnání a jsou za správnou funkčnost zodpovědní?
  • Co když má váš zaměstnanec dovolenou nebo je nemocen? My řešíme Vaše počítačové starosti bez ohledu na dovolené či nemoci pracovníků - zakládáme si na zastupitelnosti.
  • Správa sítě zahrnuje množství různých činností od správy pracovní stanice až po správu serverů a síťové infrastruktury. Na některé stačí nižší odbornost, na jiné je potřeba vysoce kvalifikovaný a dobře zaplacený pracovník. Jako zaměstnance tedy asi potřebujete jednoho všeuměla - ale toho budete přeplácet, protože vysoce kvalifikovanou činost bude provádět třeba 1x za měsíc... Externí správa sítě tenhle problém výborně řeší.

 

 Vyžádejte si naši nabídku.